Thống kê
Hôm nay : 106
Tháng 07 : 2.107
Năm 2021 : 20.147
 • Nguyễn Thị Thu Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   02083.822.637
  • Email:
   haiphong30072012@gmail.com Nhân viên y tế Tổ phó Chuyên môn
 • Hà Nhật Lệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   02083.822.637
  • Email:
   nhatleanh1990@gmail.com
 • Ngô Thị Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   02083.822.637
  • Email:
   ngothithanhtptn@gmail.com