Thống kê
Hôm nay : 105
Tháng 07 : 2.106
Năm 2021 : 20.146
 • Đinh Hải Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   02083.822.637
  • Email:
   haianh683@gmail.com Giáo viên
 • Hoàng Thị Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   02083.822.637
  • Email:
   hoanghuyen.mn47d@gmail.com Giáo viên
 • Ngọc Thùy Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   02083.822.637
  • Email:
   ngocdung1989@gmail.com giáo viên
 • Nguyễn Thị Diệu Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   02083.822.637
  • Email:
   ngdieulinh@gmail.com giáo viên
 • Hoàng Thị Tiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   02083.822.637
  • Email:
   viettien8675@gmail.com giáo viên
 • Ma Thị Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   02083.822.637
  • Email:
   ngocmt88@gmail.com giáo viên
 • Nguyễn Thị Thu Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   02083.822637
  • Email:
   nguyentrangnt42@gmail.com Giáo viên
 • Nguyễn Thị Sự
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   02083.822.637
  • Email:
   nguyensutn@gmail.com Phó Hiệu trưởng
 • Hoàng Thị Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó Chuyên môn Tổ 1, Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   02083822637
  • Email:
   hoangngocdb78@gmail.com
 • Trần Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn Tổ 1, Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   02083.822.637
  • Email:
   hangmn27@gmail.com