Thống kê
Hôm nay : 2
Tháng 10 : 608
Năm 2019 : 8.472
 • Phạm Thúy Kiều
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   02083.822637
  • Email:
   Phamthuykieu Giáo Viên
 • Đinh Hải Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   02083.822.637
  • Email:
   haianh683@gmail.com Giáo viên
 • Hoàng Thị Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   02083.822.637
  • Email:
   hoanghuyen.mn47d@gmail.com Giáo viên
 • Ngọc Thùy Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   02083.822.637
  • Email:
   ngocdung1989@gmail.com giáo viên
 • Nguyễn Thị Diệu Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   02083.822.637
  • Email:
   ngdieulinh@gmail.com giáo viên
 • Hoàng Thị Tiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   02083.822.637
  • Email:
   viettien8675@gmail.com giáo viên
 • Ma Thị Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   02083.822.637
  • Email:
   ngocmt88@gmail.com giáo viên
 • Nguyễn Thị Thu Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   02083.822637
  • Email:
   nguyentrangnt42@gmail.com Giáo viên
 • Nguyễn Thị Sự
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   02083.822.637
  • Email:
   nguyensutn@gmail.com Phó Hiệu trưởng
 • Trương Thu Hường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   02083822637
  • Email:
   trươnghuongmndb@gmail.com giáo viên
 • Hoàng Thị Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   02083822637
  • Email:
   hoangngocdb78@gmail.com Giáo viên - Tổ phó chuyên môn.
Video Clips
Đang chờ cập nhật
Lịch sự kiện
Fanpage Facebook