Thống kê
Hôm nay : 106
Tháng 07 : 2.107
Năm 2021 : 20.147
 • Nông Viết Cam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Điện thoại:
   02083.822637
 • Vũ Tú Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Điện thoại:
   02083.822637
 • Trần Xuân Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Điện thoại:
   02083.822637
 • Nguyễn Thị Thu Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   02083.822.637
  • Email:
   haiphong30072012@gmail.com Nhân viên y tế Tổ phó Chuyên môn
 • Trần Thị Thúy Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   02083.822.637
  • Email:
   taotau2910@gmail.com Nhân viên Văn Thư
 • Hà Thị Hải Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   02083.822.637
  • Email:
   yenktdb@gmail.com