Thống kê
Hôm nay : 2
Tháng 10 : 608
Năm 2019 : 8.472
 • Lương Khánh Nương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Học hàm, học vị:
   Chứng chỉ
  • Điện thoại:
   02083.822637
 • Vũ Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   02083.822637
 • Hoàng Thị Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Học hàm, học vị:
   Chứng chỉ
  • Điện thoại:
   02083.822637
  • Email:
   hoangtam.tn..2512@gmail.com Nhân viên Dinh dưỡng
 • Nguyễn Thị Hoàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   02083.822637
  • Email:
   nguyenhoan123900@gmail.com Nhân viên Dinh dưỡng
 • Nông Viết Cam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Điện thoại:
   02083.822637
 • Vũ Tú Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Điện thoại:
   02083.822637
 • Nguyễn Thị Thu Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   02083.822.637
  • Email:
   haiphong30072012@gmail.com Nhân viên y tế Tổ phó Chuyên môn
 • Trần Xuân Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Điện thoại:
   02083.822637
 • Trần Thị Thúy Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   02083.822.637
  • Email:
   taotau2910@gmail.com Nhân viên Văn Thư
 • Hà Thị Hải Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   02083.822.637
  • Email:
   yenktdb@gmail.com Nhân viên Kế toán Tổ trưởng chuyên môn Tổ 3
Video Clips
Đang chờ cập nhật
Lịch sự kiện
Fanpage Facebook