Thống kê
Hôm nay : 112
Tháng 07 : 2.113
Năm 2021 : 20.153
Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid - 19 nhà trường kiểm tra điều kiện chuẩn bị đón trẻ trở lại trường

Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid - 19 nhà trường kiểm tra điều kiện chuẩn bị đón trẻ trở lại trường

Thưc hiện công văn sô 175/GDĐT- CM ngày 26/02/2021 của phòng GD&ĐT  về việc thông báo cho  trẻ mầm non, học sinh trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đi học trở lại . Sáng ngày 28/02/2021 Ban chỉ đạo phòng  chống dịch bện Covid - 19 của nhà trường đã đi kiểm tra việc thực hiện công tác vệ sinh