Thống kê
Hôm nay : 106
Tháng 07 : 2.107
Năm 2021 : 20.147
Kiểm tra công tác Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2019 phường Đồng Bẩm

Kiểm tra công tác Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2019 phường Đồng Bẩm

Thực hiện Quyết định số 8111/QĐ-BCĐ ngày 07 tháng 10 năm 2019 của Ban chỉ đạo phổ cập thành phố Thái Nguyên, về việc thành lập đoàn kiểm tra kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2019.Ngày 11 tháng 10 năm 2019, đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tại phường ...
Phổ cập mầm non 5 tuổi đem lại những quyền lợi gì cho trẻ em?

Phổ cập mầm non 5 tuổi đem lại những quyền lợi gì cho trẻ em?

Mới đây, tại hội thảo quốc tế "Bảo đảm tất cả trẻ em được tiếp cận giáo dục mầm non có chất lượng, chuẩn bị sẵn sàng vào lớp 1" do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ngân hàng thế giới và Tổ chức UNICEF tổ chức, nhiều thông tin tích cực đã được đưa ra, trong đó, thông tin quan trọng nhất là cho ...