Thực hiện Quyết định số 158/QĐ-GDĐT ngày 29 tháng 5 năm 2017 của Phòng GD&ĐT về việc giao chỉ tiêu tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2017 - 2018 ngày 19,20,22/6 Trường mầm non Đồng Bẩm đã tiến hành tổ chức tuyển sinh năm học 2017 - 2018